ไนโตรเจนเหลว กับเรื่องของความปลอดภัย

By | 20/03/2016

LAB EXPRESS 4U เป็นผู้จำหน่าย ไนโตรเจนเหลว บริสุทธิ์ 99.998% ที่ผลิตจากโรงแยกอากาศที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยราคาไม่แพง แบบส่งถึงที่ ณ จุดใช้งาน

www.labexpress4u.com

ไนโตรเจนเหลว เป็นสารที่มีความนิยมนำมาใช้งานในเรื่องการแช่แข็ง หรือลดอุณหภูมิสิ่งต่างๆ ซึ่งในการนำมันมาใช้งาน จะต้องผ่านระบบการบรรจุและขนส่ง ที่มีรูปแบบเป็นการเฉพาะ เนื่องจากมันมีอุณหภูมิที่ต่ำมาก ต้องมีถังบรรจุแบบพิเศษที่สามารถป้องกันการแลกเปลี่ยนความชื้นจากภายนอกและถังต้องมีความแข็งคงรูปเพื่อรักษาสภาพแรงดันภายในถังเพื่อให้มันยังอยู่ในสภาพของเหลว และต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจก็คือ เรื่องของความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสารที่มีความเย็นจัดชนิดนี้ เนื่องจากเราไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสของเรารับรู้ถึงการรั่วซึมของมันก่อนล่วงหน้าได้เลย…

ไนโตรเจนเหลว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหายไม่ได้ไปสัมผัสกับมันโดยตรง ดังนั้นหากมีการรั่วไหลออกมาจากถังเก็บเราย่อมยากที่จะทราบได้ ดังนั้นในการใช้งานจะต้องใช้ความระมัดระวัง แม้ว่ามันจะไม่ได้มีสภาพเป็นแก๊สพิษ เนื่องจากมันคือส่วนประกอบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศที่เราหายใจอยู่ (และเป็นก๊าซที่มีสัดส่วนมากที่สุดด้วย ในอากาศรอบตัวเราจะมีปริมาณก๊าซไนโตรเจนอยู่มากถึง 78% ) แต่คนเราไม่สามารถใช้มันหายใจแทนออกซิเจนได้ ดังนั้นหากเกิดการรั่วซึม อากาศในบริเวณนั้นออกซิเจนจะถูกแทนที่ด้วยไนโตรเจนที่กลายสภาพเป็นก๊าซทำให้เกิดอาการขาดอากาศหายใจซึ่งเป็นอันตรายได้ ทำให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเตียน ไปจนถึงหมดสติ หรือ… อาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยที่เดียว !!

นอกจากนั้น ยังต้องระวังในการสัมผัสโดน เนื่องจาก ไนโตรเจนเหลว มีมีอุณหภูมิที่ต่ำมาก สามารถทำให้เกิดแผลไหม้และทำให้เนื้อเยื่อเสียหายได้เนื่องจากความเย็นจัดของมัน ในการทำงานกับ ไนโตรเจนเหลว ควรมีการสวมใส่ชุดและอุปกรณ์พิเศษ เพื่อป้องกันร่างกายก่อน ไนโตรเจนไม่ใช้ก๊าซที่ติดไป แต่หากว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้น มันจะกลายเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองเมื่อสูดดมเข้าไป และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่สัมผัสโดนเราจะต้องรีบชะล้างมันออกด้วยการใช้น้ำอุ่น ที่สะอาด เพื่อเพิ่มอุณหภูมิจากการโดนสารที่มีความเย็นจัด

ส่วนในกรณีเกิดการรั่วไหลของภาชนะบรรจุ ไนโตรเจนเหลว ให้ใช้น้ำฉีดพ่นบริเวณรอบๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มันระเหยกระจายตัวออกไปมากนัก แต่ห้ามไม่ให้ฉีดน้ำตรงจุดที่มีรอยรั่ว ให้ทำแค่ฉีดพ่นน้ำเลี้ยงบริเวณรอบๆ เอาไว้เพื่อัดจับก๊าซที่ระเหยออกมา ทำไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะระเหยช้าๆ และหายไปหมดในที่สุด

นี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานกับสาร ไนโตรเจนเหลว ที่ควรทราบเอาไว้ หากประสบเหตุจะได้สามารถรับมือได้อย่างถูกวิธี