Tag Archives: ไนโตรเจนเหลว

ไนโตรเจนเหลว ขายถังไนโตรเจนเหลว

ไนโตรเจนเหลว ขายถังไนโตรเจนเหลว เช็คราคาไนโตรเจนเหลว บริการส่งถึงที่ ไนโตรเจนเหลว บริสุทธิ์ 99.998% ที่ผลิตจากโรงแยกอากาศที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยราคาไม่แพง แบบส่งถึงที่ ณ จุดใช้งาน สามารถเติมลงในถังบรรจุขนาดเล็ก (Dewar) หรือ PCC (portable cryogenic containter) หรือถังขนาดใหญ่ (bulk tank) ได้เหมาะกับ การใช้งานหลากหลาย ผู้จำหน่ายไนโตรเจนเหลวแบบพร้อมเติม ณ จุดใช้งาน โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญ มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม กรุงเทพ ปทุมธานี นครนายก อยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สนใจคลิก www.labexpress4u.com

ไนโตรเจนเหลว กับเรื่องของความปลอดภัย

LAB EXPRESS 4U เป็นผู้จำหน่าย ไนโตรเจนเหลว บริสุทธิ์ 99.998% ที่ผลิตจากโรงแยกอากาศที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยราคาไม่แพง แบบส่งถึงที่ ณ จุดใช้งาน www.labexpress4u.com ไนโตรเจนเหลว เป็นสารที่มีความนิยมนำมาใช้งานในเรื่องการแช่แข็ง หรือลดอุณหภูมิสิ่งต่างๆ ซึ่งในการนำมันมาใช้งาน จะต้องผ่านระบบการบรรจุและขนส่ง ที่มีรูปแบบเป็นการเฉพาะ เนื่องจากมันมีอุณหภูมิที่ต่ำมาก ต้องมีถังบรรจุแบบพิเศษที่สามารถป้องกันการแลกเปลี่ยนความชื้นจากภายนอกและถังต้องมีความแข็งคงรูปเพื่อรักษาสภาพแรงดันภายในถังเพื่อให้มันยังอยู่ในสภาพของเหลว และต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจก็คือ เรื่องของความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสารที่มีความเย็นจัดชนิดนี้ เนื่องจากเราไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสของเรารับรู้ถึงการรั่วซึมของมันก่อนล่วงหน้าได้เลย… ไนโตรเจนเหลว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหายไม่ได้ไปสัมผัสกับมันโดยตรง ดังนั้นหากมีการรั่วไหลออกมาจากถังเก็บเราย่อมยากที่จะทราบได้ ดังนั้นในการใช้งานจะต้องใช้ความระมัดระวัง แม้ว่ามันจะไม่ได้มีสภาพเป็นแก๊สพิษ เนื่องจากมันคือส่วนประกอบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศที่เราหายใจอยู่ (และเป็นก๊าซที่มีสัดส่วนมากที่สุดด้วย ในอากาศรอบตัวเราจะมีปริมาณก๊าซไนโตรเจนอยู่มากถึง 78% ) แต่คนเราไม่สามารถใช้มันหายใจแทนออกซิเจนได้ ดังนั้นหากเกิดการรั่วซึม อากาศในบริเวณนั้นออกซิเจนจะถูกแทนที่ด้วยไนโตรเจนที่กลายสภาพเป็นก๊าซทำให้เกิดอาการขาดอากาศหายใจซึ่งเป็นอันตรายได้ ทำให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเตียน ไปจนถึงหมดสติ หรือ… อาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยที่เดียว !! นอกจากนั้น ยังต้องระวังในการสัมผัสโดน เนื่องจาก ไนโตรเจนเหลว มีมีอุณหภูมิที่ต่ำมาก… Read More »